O wydawnictwie

Sykomora

Jesteśmy małym wydawnictwem, którego misją jest pomoc w przekazywaniu wiary dzieciom. Stworzyliśmy propozycje na dwa najważniejsze okresy liturgiczne: Adwent i Wielki Post z Wielkanocą. Przygotowane przez nas książki wyróżniają się interaktywnym podejściem - oprócz prostej, krótkiej i głębokiej treści, zakorzenionej w Biblii, proponujemy dodatkowo plansze i zeszyty z wycinankami, które ułatwiają odbiór treści. Chcemy, aby oferowane przez nas książki były zrozumiałe dla dzieci, a przy tym wzbudzały zaciekawienie i uczyły zarówno małych jak i dużych czytelników. Cenimy sobie prostotę i estetykę, dlatego wydawane przez nas pozycje odznaczają się
językiem zrozumiałym dla najmłodszych i pięknymi ilustracjami.